Công ty TNHH TM Thiên Ân VN cần tìm đại lý, khách hàng cho hạt đánh bóng FUJI

0
123

Công ty TNHH TM Thiên Ân VN cần tìm đại lý, khách hàng cho hạt đánh bóng FUJI
Kính gửi quý khách hàng, Công ty TNHH TM Thiên Ân VN (có địa chỉ tại No 2, 83/61Tram Street, Group No 14, Long Bien Commue, Long Bien Dist, Ha Noi, VN. Tel: (84) 2438722836 HP: (84) 977082527), là công ty hàng đầu chuyên cung cấp các sản phẩm về đánh bóng, làm sạch sản phẩm. Các mặt hàng cụ thể như: – Hạt Thủy tinh/ Glass beads: – Hạt ni lông/ Nylong beads: – Hạt kẽm/ Zinze beads – Hạt bi thép/ Steel shot – Hạt inox/ bi inox/ Stainless steel shot – Hạt đá mài/ Tosa emery extra Hàng đều được NK từ thương hiệu hàng đầu Nhật Bản, phục vụ cho việc làm sạch, làm nhẵn và mài sản phẩm. Chi tiết về độ cứng, hình dáng của sản phẩm như sau: ABRASIVE TYPE PRODUCT NAME HARDNESS NEW MOHS(HV/HK) BULK SPCIFIC GRAVITY/ ABSOLUTE SPECIFIC GRAVITY SHAPE SAMPLE SOFT RESIN NYLON BEADS 2 0.55/1.15 Cylindrical NYLON SHOT 2 0.55/1.15 Cylindrical POLYCARBONATE 3 0.57/1.20 Cylindrical POLYEXTRA 3 0.74/1.20 Polygonal POLYPLUS 3.5 0.95/1.50 Polygonal POLYPLUS(TYPEⅢ) 4 0.95/1.50 Polygonal PLAMEDIA 4 0.95/1.50 Polygonal POLY V 3.5 0.86/1.35 Polygonal PLANT CORN 2 0.53/1.15 Polygonal WALNUT 3 0.58/1.28 Polygonal APRICOT 3.5 0.70/1.40 Polygonal PEACH 4 0.74/1.41 Polygonal WATER SOLUBILITY ECOBLAST 2.5 2.2 Polygonal SOLUBILITY DRYICEBLAST 2 1.56 Cylindrical Square SEMI- HARD GLASS FUJI GLASS BEADS 6.5 (HV600) 1.6/2.5 Globular FUJI GLASS POWDER 6.5 (HV600) 1.5/2.5 Polygonal METAL REDUCED IRON POWDER 4.5 (HV160~210) 3.5/7.2 Polygonal ZINC SHOT 4.0 (HV30~60) 4.3/7.1 Globular STAINLESS BEADS 5.0 (HV300~500) 4.3/7.6 Globular SUS CUT WIRE 6.0 (HV300~600) 4.46/7.6 Cylindrical SUS ROUND CUT WIRE 6.0 (HV300~600) 4.46/7.6 Subspherical HARD METAL STEEL CUT WIRE 8.0 (HV350~650) 4.46/7.6 Cylindrical STEEL ROUND CUT WIRE 9.0 (HV350~800) 4.46/7.6 Globular STEEL BEADS 9.0 (HV700~900) 4.3/7.6 Globular STEEL SHOT 9.0 (HV280~600) 4.4/7.5 Globular STEEL GRIT 10.0 (HV390~950) 3.9/7.6 Polygonal WHITE IRON GRIT (CAST) 10.0 (HV800~900) 3.8/7.5 Polygonal CERAMIC FUJI ZIRCON BEADS ZIRCON BEADS 9.0 (HV700~900) 2.25/3.85 Globular ZIRCON SHOT Spherical ZIRCON GRIT Polygonal SAINT- GOBIN ZIRCON BEADS ZIRCON BLAST 9.0 (HV700~900) 2.25/3.85 Globular ZIRCON SHOT Spherical GARNET 10.0 (HK1360) 1.95/3.93 Polygonal EMERY 10.0 (HK1960) 1.65/3.65 Polygonal FUJI ALUMINA A 12.0 (HK2090) 1.95/3.93 Polygonal FUJI WHITE ALUMINA WA 12.0 (HK2050) 1.76/3.54 Polygonal FUJI SILICON CARBIDE C 13.0 (HK2480) 1.58/3.22 Polygonal FUJI GREEN SILICON CARBIDE GC 13.0 (HK2550) 1.58/3.22 Polygonal SPECIAL FUJI SUPER HARD 14.0 (HK2800) 2.51 Polygonal

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây